Obec Bukovec rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
 • AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
WEB

Kontakt

Návštevnosť

Napíšte nám

Aktuality

Pozvánka na 12.riadne OZ

Vážení občania,

pozývam Vás na 12. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bukovec, ktoré sa uskutoční dňa

17.6.2020 o 17,00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Bukovci.

NÁVRH

PROGRAMU 12. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

konaného dňa 17.06.2020

 1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bukovec
 2. Schválenie programu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesení
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Bukovec
 5. Zmluva o zriadení vecného bremena na parcele KNC 785/23, 785/27 a 785/29 v k.ú. Bukovec
 6. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov vo vlastníctve obce v lokalite „Dolinka“
 7. Zriadenie stavebnej komisie a komisie územného rozvoja
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh uznesení
 11. Záver

Zoznam aktualít

ZBER ELEKTRO ODPADU 08.07.2020ZBER ELEKTRO ODPADU 08.07.2020
Očkovanie a čipovanie psov, mačiekOčkovanie a čipovanie psov, mačiek
Čerpanie dovolenky - obvodný lekárČerpanie dovolenky - obvodný lekár
Návrh Záverečného účtu za rok 2019Návrh Záverečného účtu za rok 2019
Pozvánka na 12.riadne OZ Pozvánka na 12.riadne OZ
Stránkové hodiny na obecnom úradeStránkové hodiny na obecnom úrade
Jarný zber 2020Jarný zber 2020
Veľkonočné prianie 2020Veľkonočné prianie 2020
Verejná vyhláška BOVAVerejná vyhláška BOVA
KORONAVÍRUSKORONAVÍRUS
1 2 ... 28 [>]

Fotogaléria

Novinky

Kalendár

Kurzy valút

Počasie