Obec Bukovec rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
 • AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
WEB

Kontakt

Návštevnosť

Napíšte nám

Aktuality

Pozvánka na 12.riadne OZ

Vážení občania,

pozývam Vás na 12. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bukovec, ktoré sa uskutoční dňa

17.6.2020 o 17,00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Bukovci.

NÁVRH

PROGRAMU 12. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

konaného dňa 17.06.2020

 1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bukovec
 2. Schválenie programu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesení
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Bukovec
 5. Zmluva o zriadení vecného bremena na parcele KNC 785/23, 785/27 a 785/29 v k.ú. Bukovec
 6. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov vo vlastníctve obce v lokalite „Dolinka“
 7. Zriadenie stavebnej komisie a komisie územného rozvoja
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh uznesení
 11. Záver

Zoznam aktualít

ZBER ELEKTROODPADU 09.09.2020ZBER ELEKTROODPADU 09.09.2020
Čerpanie dovolenky - obvodný lekárČerpanie dovolenky - obvodný lekár
MEMORIÁL 2020MEMORIÁL 2020
KINO V OBCI LOLI PARADIČKAKINO V OBCI LOLI PARADIČKA
Pozvánka na 13. riadne OZPozvánka na 13. riadne OZ
Verejná vyhláška - Ing. Gobl RóbertVerejná vyhláška - Ing. Gobl Róbert
Vyhlásenie voľby kontrolóra obce Vyhlásenie voľby kontrolóra obce
ZBER ELEKTRO ODPADU 08.07.2020ZBER ELEKTRO ODPADU 08.07.2020
Očkovanie a čipovanie psov, mačiekOčkovanie a čipovanie psov, mačiek
Čerpanie dovolenky - obvodný lekárČerpanie dovolenky - obvodný lekár
1 2 ... 29 [>]

Fotogaléria

Novinky

Kalendár

Kurzy valút

Počasie