Obec Bukovec rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
WEB

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 169)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
12/2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP Odb.: Obec Bukovec
Dod.: MŽP SR
13/2021 Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Obec Nižný Klátov
0.2 €
10/2021 Zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Bc.Martin Záhorský ,Lucia Záhorská
Dod.: Obec Bukovec
18 €
9/2021 Zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Ing. Juraj Jalč
Dod.: Obec Bukovec
78 €
8/2021 Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Obec Nižný Klátov
0.1 €
7/2021 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva Odb.: Obec Bukovec
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
78 €
6/2021 Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Obec Nižný Klátov
0.1 €
5/2021 Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Obec Nižný Klátov
0.1 €
3/2021 Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Obec Nižný Klátov
0.1 €
2/2021 Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Obec Nižný Klátov
0.1 €
1/2021 Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Obec Nižný Klátov
0.1 €
32/2020 Odpadové drevo Odb.: Obec Bukovec
Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o.
0 €
31/2020 Dodatok č. 14 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Obec Jasov
2436 €
30/2020 Dodatok č. 13 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Obec Jasov
1002.5 €
29/2020 Zabezpečenie triedeného zberu zložiek KO Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Kosit a.s.
0 €
28/2020 Likvidácia odpadu BRO Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Kosit East s.r.o.
49.5 €
27/2020 Výpožička koncového zariadenia a SIM karty Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
26/2020 Kúpna zmluva Odb.: Mgr. Gerd Sabo
Dod.: Obec Bukovec
14670 €
24/2020 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Dod.: Obec Bukovec
50 €
25/2020 Kúpna zmluva teleso komunikácie, pozemky,osvetĺovacie stĺpy Odb.: Obec Bukovec
Dod.: KB house, s.r.o.
1 €

Zmluvy o zriadení vecného bremena k stavbe „Kanalizácia a ČOV Bukovec“

Archív-zmluvy