Obec Bukovec
ObecBukovec
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19. 3. 2024

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

3/2024

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Bukovec

19. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2/2024

175,00 EUR

Mesto Košice

Obec Bukovec

15. 2. 2024

Dodatok č. 2 k Zmluve o plnom servise a údržbe č. 2019/018

1/2024

0,07 EUR

Next Team, s.r.o.

Obec Bukovec

20. 12. 2023

Dodatok č. 19 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu

25/2023

2 633,71 EUR

Obec Jasov

Obec Bukovec

13. 12. 2023

Zmluva o odovzdaní obhospodarovania lesa

24/2023

Neuvedené

PRO POPULO Poprad, s.r.o.

Obec Bukovec

4. 12. 2023

DODATOK č.15 k Zmluve o vykonávaní určitých činností nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a o poskytovaní určitých služieb v odpadovom hospodárstve

23/2023

88,00 EUR

KOSIT a.s.

Obec Bukovec

28. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

22/2023

25,00 EUR

Domka - Združenie seleziánskej mládeže, stredisko Košice - Tri hôrky

Obec Bukovec

22. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

21/2023

175,00 EUR

Filia, n.o.

Obec Bukovec

8. 9. 2023

Darovacia zmluva

20/2023

0,00 EUR

Obec Nováčany

Obec Bukovec

5. 9. 2023

Dodatok č. 18 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu

19/2023

883,84 EUR

Obec Jasov

Obec Bukovec

5. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

18/2023

13 000,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Bukovec

11. 8. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

16/2023

750,00 EUR

Ing. Agáta Molnárová

Obec Bukovec

8. 8. 2023

Zmluva o spracovaní účtovnej evidencie

15/2023

500,00 EUR

Ing. Aneta Nedbalová

Obec Bukovec

19. 7. 2023

Zmluva o pripojení - ČOV

14/2023

683,50 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Bukovec

6. 7. 2023

Licenčná zmluva

13/2023

40,96 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Bukovec

13. 6. 2023

Zmluva o správe a prevádzkovaní parkovacích miest na vymedzenom úseku v obci Bukovec

12/2023

0,00 EUR

MAXO-GASTRO, s.r.o.

Obec Bukovec

17. 4. 2023

Dodatok č.6

11/2023

708,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Bukovec

17. 4. 2023

Dodatok č. 1

10/2023

126,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Bukovec

15. 4. 2023

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

9/2023

24,00 EUR

EKOCHARITA TATRY občianske združenie

Obec Bukovec

28. 3. 2023

Zmluva o dielo

8/2023

397 931,34 EUR

MULLDEX s.r.o.

Obec Bukovec

14. 3. 2023

Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

7/2023

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Bukovec

10. 3. 2023

Dodatok č. 1

6/2023

Neuvedené

Next Team, s.r.o.

Obec Bukovec

6. 3. 2023

Kúpna zmluva

5/2023

Neuvedené

Obec Bukovec

MUDr. Huňár Marián, MUDr. Huňárová Elena, Ing. Kulík Lórant

24. 2. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

4/2023

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bukovec

16. 2. 2023

Darovacia zmluva

2/2023

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Bukovec

25. 1. 2023

Zmluva č. 1/2023

1/2023

75,00 EUR ročne

Obec Bukovec

Filia, n.o.

30. 12. 2022

Dodatok č. 17 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu

28/2022

209,95 EUR mesačne

Obec Jasov

Obec Bukovec

30. 12. 2022

Dodatok č. 1

27/2022

Neuvedené

KOSIT EAST s.r.o.

Obec Bukovec

30. 12. 2022

Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania

26/2022

160,00 EUR

MARBU - VO 1, s.r.o.

Obec Bukovec

16. 12. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

25/2022

Neuvedené

Obec Bukovec

Východoslovenská distribučná, a.s.

22. 11. 2022

Zmluva o dielo

24/2022

300,00 EUR ročne

Vranovský útulok pre psov

Obec Bukovec

14. 11. 2022

Darovacia zmluva

23/2022

300,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Bukovec

11. 11. 2022

Kúpna zmluva

22/2022

4 200,00 EUR

Mgr. Katarína Šándorčínová

Obec Bukovec

8. 11. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

19/2022

700,00 EUR

Ing. Agáta Molnárová

Obec Bukovec

8. 11. 2022

Dodatok č.16 k Zmluve o spoločnom obecnom úrade

18/2022

Neuvedené

Obec Jasov

Obec Bukovec

21. 10. 2022

Kúpna zmluva

21/2022

14 460,00 EUR

Marián Krajčo

Obec Bukovec

14. 10. 2022

Dodatok č. 14

20/2022

Neuvedené

KOSIT EAST s.r.o.

Obec Bukovec

7. 10. 2022

Aktualizácia Prílohy č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v dôsledku legislatívnej zmeny

Dodatok č.4

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Bukovec

26. 9. 2022

Kúpna zmluva

16/2022

29 381,49 EUR dvadsaťdeväťtisíctristoosemdesiatjeden eur a štyridsaťdeväť centov

Daniel Kováč

Obec Bukovec

12. 9. 2022

Kúpna zmluva

17/2022

1,00 EUR

KB house, s.r.o.

Obec Bukovec

30. 8. 2022

Darovacia zmluva

15/2022

263,54 EUR

LABAŠ s.r.o.

Obec Bukovec

30. 8. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

14/2022

podľa spotreby

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bukovec

30. 8. 2022

Zmluva o zabezpečení spoločenskej akcie

13/2022

5 200,00 EUR

JBS - PRODUCTION s.r.o.

Obec Bukovec

30. 8. 2022

Kúpna zmluva

12/2022

18 783,30 EUR

Igor Oravec a manž.Ing. Iveta Oravcová

Obec Bukovec

10. 6. 2022

Zmluva o správe a prevádzkovaní parkovacích miest na vymedzenom úseku v obci Bukovec

11/2022

60% z vybraného parkovného

MAXO-GASTRO, s.r.o.

Obec Bukovec

2. 6. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

10/2022

podľa spotreby

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bukovec

18. 5. 2022

Dodatok k poistnej zmluve - poistenie majetku

9/2022

13,33 EUR ročne

Union poisťovňa, a.s.

Obec Bukovec

3. 5. 2022

Dodatok č. 13

8/2022

Neuvedené

KOSIT EAST s.r.o.

Obec Bukovec

2. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní príspevku za dopravné služby č. 41/22

7/2022

45,00 EUR mesačne

Obec Bukovec

eurobus, a.s.

6. 4. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

6/2022

nula

Výchlodoslovenská energetika a.s.

Obec Bukovec

28. 3. 2022

Kúpna zmluva

3/2022

2 669,48 EUR

Mgr. Vladimír Koštial a manž. Kornélia Koštialová

Obec Bukovec

18. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

5/2022

640,00 EUR

Obec Bukovec

Galileo Corporation s.r.o.

17. 3. 2022

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

4/2022

Neuvedené

Obec Bukovec

Pôdohospodárska platobná agentúra

17. 3. 2022

Kúpna zmluva

2/2022

12 660,00 EUR

Ing. Judita Fehérová

Obec Bukovec

7. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra

1/2022

505,20 EUR

Obec Bukovec

TOPSET Solutions s.r.o.

28. 2. 2022

Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve na obecný pozemok

Dodatok č.3

Neuvedené

Obec Bukovec

MAXO-GASTRO, s.r.o.

31. 12. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

42/2021

30,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bukovec

31. 12. 2021

Kúpna zmluva

41/2021

31,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bukovec

31. 12. 2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

40/2021

37,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bukovec

31. 12. 2021

Dodatok č. 15 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu

39/2021

2 393,70 EUR

Obec Jasov

Obec Bukovec

10. 12. 2021

Zmluva o dielo č. 14/2021

43/2021

13 884,00 EUR

W - Control, s.r.o.

Obec Bukovec

7. 12. 2021

Zmluva o obecných novinách

38/2021

12,70 EUR

GET IN s.r.o.

Obec Bukovec

26. 10. 2021

Kúpna zmluva

37/2021

12 810,00 EUR

Ing. Silvia Bikkiová

Obec Bukovec

26. 10. 2021

Kúpna zmluva

36/2021

19 020,00 EUR

MUDr. Jozef Bamhor

Obec Bukovec

18. 10. 2021

Zmluva o dielo č. 120221-1

33/2021

1 000,00 EUR

Obec Bukovec

Diervilla, spol. s.r.o.

28. 9. 2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve, uzavretej dňa 2021 medzi zmluvnými stranami

35/2021

Neuvedené

Martin Tkáč a manž.Júlia Tkáčová

Obec Bukovec

10. 9. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z336

34/2021

46 772,62 EUR

Obec Bukovec

Pôdohospodárska platobná agentúra

6. 9. 2021

Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny

32/2021

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Bukovec

18. 8. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

31/2021

700,00 EUR

Ing. Agáta Molnárová

Obec Bukovec

5. 8. 2021

Návrh poistnej zmluvy

30/2021

15,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Bukovec

23. 7. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

29/2021

neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Bukovec

12. 7. 2021

Zmluva o vzájomnej spolupráci

28/2021

100,00 EUR Jednosto Eur

Staviarsky production s.r.o.

Obec Bukovec

24. 6. 2021

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií,odevov a obuvi

27/2021

0,00 EUR bezplatne

Eko charita východ

Obec Bukovec

16. 6. 2021

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

26/2021

3 447,02 EUR Tritisícštyristoštyridsaťsedemeur+dvacenty

doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.

Obec Bukovec

15. 6. 2021

Licenčná zmluva na zverejňovanie dokumentov na portáli www.samospravaonline.sk z programu WinCITY Účtovníctvo

25/2021

151,20 EUR Jednostopäťjedeneur+dvadsaťcentov

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Bukovec

15. 6. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o NFP

24/2021

0,00 EUR nula

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Bukovec

11. 6. 2021

Zmluva o správe a prevádzkovaní parkovacích miest na vymedzenom úseku v obci Bukovec

22/2021

0,00 EUR 60 % z čistého zisku

MAXO-GASTRO, s.r.o.

Obec Bukovec

3. 6. 2021

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely

21/2021

0,00 EUR bezplatne

Obec Beniakovce

Obec Bukovec

8. 4. 2021

Kúpna zmluva

20/2021

3 220,92 EUR Tritisícdvestodvadsaťeur + deväťdesiatdvacentov

Martin Tkáč a manž.Júlia Tkáčová

Obec Bukovec

24. 3. 2021

Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice

19/2021

0,00 EUR nula

Mesto Košice

Obec Bukovec

22. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

17/2021

0,00 EUR bezplatne

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Bukovec

18. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

18/2021

0,20 EUR nula Eur+ dvadsať centov

Obec Nižný Klátov

Obec Bukovec

15. 3. 2021

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

14/2021

114,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Bukovec

15. 3. 2021

Zmluva o aktualizácii dát katastra

15/2021

36,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Bukovec

15. 3. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

16/2021

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Bukovec

11. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

13/2021

0,20 EUR

Obec Nižný Klátov

Obec Bukovec

5. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

11/2021

0,20 EUR

Obec Nižný Klátov

Obec Bukovec

3. 3. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP

12/2021

Neuvedené

MŽP SR

Obec Bukovec

1. 3. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

9/2021

78,00 EUR

Obec Bukovec

Ing. Juraj Jalč

1. 3. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

10/2021

18,00 EUR

Obec Bukovec

Bc.Martin Záhorský ,Lucia Záhorská

26. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

8/2021

0,10 EUR

Obec Nižný Klátov

Obec Bukovec

19. 2. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.10.2019

Dodatok č.1

10 140,34 EUR desaťtisícstoštyridsať eur + tridsaťštyri centov

RENOBAU s.r.o.

Obec Bukovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Dokumenty

Facebook

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

V obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google playApp Store

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 4. 2024
polojasno 11 °C 3 °C
nedeľa 21. 4. polojasno 10/3 °C
pondelok 22. 4. polojasno 12/2 °C
utorok 23. 4. zamračené 14/1 °C

O našej obci

Obec Bukovec sa nachádza len necelé štyri kilometre západným smerom od okraja Košíc, mestskej časti Košice-Myslava. V súčasnosti je to známa rekreačná oblasť s vodnými nádržami.

Cez obec preteká riečka Ida, ktorá pramení pod Bielym kameňom (1 134,5 m) v blízkosti Kojšovskej hole.

Nad Bukovcom sa nachádza veľká Bukovecká umelá nádrž, slúžiaca ako zásobáreň pitnej vody pre Košice a okolie, nádrž nie je prístupná pre verejnosť. Pod Bukovcom je malá Bukovecká umelá nádrž, slúži ako havarijná zásobáreň úžitkovej vody pre U.S.Steel Košice, s.r.o., nádrž je sprístupnená pre verejnosť pre rekreačné účely.