Obec Bukovec rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
WEB

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 159)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Obec Nižný Klátov
32/2020 Odpadové drevo Odb.: Obec Bukovec
Dod.: U. S. Steel Košice, s.r.o.
0 €
31/2020 Odborný stavebný pracovník Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Obec Jasov
2436 €
30/2020 Odborný stavebný pracovník Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Obec Jasov
1002.5 €
29/2020 Zabezpečenie triedeného zberu zložiek KO Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Kosit a.s.
0 €
28/2020 Likvidácia odpadu BRO Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Kosit East s.r.o.
49.5 €
27/2020 Výpožička koncového zariadenia a SIM karty Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
26/2020 Kúpna zmluva Odb.: Mgr. Gerd Sabo
Dod.: Obec Bukovec
14670 €
24/2020 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Dod.: Obec Bukovec
50 €
25/2020 Kúpna zmluva teleso komunikácie, pozemky,osvetĺovacie stĺpy Odb.: Obec Bukovec
Dod.: KB house, s.r.o.
1 €
22/2020 Poskytnutie dotácie na opravu kostolnej veže Odb.: Rímskokatolícka farnosť sv.Barbory,Hýľov
Dod.: Obec Bukovec
2000 €
21/2020 Dodatok k zmluve o NFP Odb.: Obec Bukovec
Dod.: MŽP SR
0 €
20/2020 Zriadenie vecného bremena na prechod a prejazd Odb.: Zoltán Kupec, Ing.Peter Tarhanič,Iveta Tarhaničová, Ing. Michal Kováč, Ing. Mária Kováčová
Dod.: Obec Bukovec
0 €
19/2020 Poskytovanie auditorských služieb Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
0 €
18/2020 Dopoistenie majetku - Obnova budovy Ocu a KD Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
67.07 €
17/2020 Umiestnenie a prevádzkovanie nabíjacej stanice na elektrické vozidlá Odb.: Obec Bukovec
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
0 €
16/2020 Zabezpečenie archivácie dokumentov Odb.: Obec Bukovec
Dod.: Archivovanie SK s.r.o.
1956.17 €
15/2020 Zriadenie vecného bremena na prechod a prejazd Odb.: Zoltán Kupec, Ing.Peter Tarhanič,Iveta Tarhaničová, Ing. Michal Kováč, Ing. Mária Kováčová
Dod.: Obec Bukovec
1 €
14/2020 Dodávka elektriny Odb.: Obec Bukovec
Dod.: BCF ENERGY, s.r.o.
0 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 04.09.2019 Stavebné práce - dodatok Odb.: Obec Bukovec
Dod.: VERVA, spol. s r.o., Košice
0 €

Zmluvy o zriadení vecného bremena k stavbe „Kanalizácia a ČOV Bukovec“

Archív-zmluvy