Obec Bukovec rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
WEB

Kontakt

Návštevnosť

Napíšte nám

Územný plán obce

x

Zmeny a doplnky č. 02

Územného plánu Bukovec

x

Dátum schválenia: 28.05.2018       Číslo uznesenia: 1/2018

xxxxx

Textová  časť

Sprievodná správa                            

Grafická  časť

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania katastrálneho územia

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

Výkres verejného technického vybavenia - návrh vodného hospodárstva, vodné toky

Výkres verejného technického vybavenia - zásobovanie elektrickou energiou a plynom

Výkres verejného dopravného vybavenia

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných na PP

Výkres verejnoprospešných stavieb a opatrení vo verejnom záujme

xxxxx

Zmeny a doplnky č. 01

Územného plánu obce Bukovec

x

Dátum schválenia: 12. 06. 2014          Číslo uznesenia: 162 / 2014

xxxxx

Textová časť

Sprievodná správa                            

Grafická časť

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania katastrálneho územia

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

Výkres verejného technického vybavenia - návrh vodného hospodárstva, vodné toky

Výkres verejného technického vybavenia - zásobovanie elektrickou energiou a plynom

Výkres verejného dopravného vybavenia

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných na PP

Výkres verejnoprospešných stavieb a opatrení vo verejnom záujme

xxxxx

Územný plán obce Bukovec

x

Dátum schválenia: 30. 12. 2008          Číslo uznesenia: 87 / 2008

xxxxx

Textová časť

Sprievodná správa

Návrh regulatívov územného rozvoja obce

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných na PP

Grafická časť

Širšie vzťahy
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
Vodné hospodárstvo
Zásobovanie elektrickou energiou a plynom, Telekominikácie
Výkres verejného dopravného vybavenia
Výkres verejnoprospešných stavieb
Vyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných zámerov na poľnohospodársku pôdu
Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny

Fotogaléria

Novinky

Kalendár

Kurzy valút

Počasie