Obec Bukovec rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
WEB

Kontakt

Návštevnosť

Napíšte nám

Urbariát obce Bukovec

XXXXXXX

Urbariát obce Bukovec - pozemkové spoločenstvo

xxxxx

Urbariát obce Bukovec

Bukovec 188

044 20 Bukovec

e-mail: urbariatbukovec@gmail.com

xxxxx
Výbor:
1. Predseda Vladimír Kováč
2. Podpredseda Imrich Dzureň
3. Hospodárka Mária Feješová
4. Člen výboru Slavomír Bakaj
5. Člen výboru Ing. Eva Bobková
xxxxx
Dozorná rada:
1. Predseda Ing. Renáta Tarhaničová                                 
2. Člen dozornej rady František Bakaj
3. Člen dozornej rady Milan Dzureň
xxxxx
Odborný lesný hospodár: Ing. Peter Butkovič
xxxxx
Účtovníctvo: Ing. Lýdia Mikulová

Staxxx

>>>>>>>>>      Stanovy Urbariatu      <<<<<<<<

Oznamy

xxxxx

1. Oznam - "List vlastníctva"

Urbariát obce Bukovec - pozemkové spoločenstvo týmto oznamuje svojim členom, že:

Akúkoľvek zmenu na liste vlastníctva je povinný nahlásiť do dvoch mesiacov odo dňa tejto zmeny (dedičstvo, darovanie, predaj a pod.) a to doložením listu vlastníctva:

1. do poštovej schránky, ktorá je umiestnená pri obecnom úrade Bukovec,

alebo

2. písomne na adresu Urbariátu obce Bukovec.

xxxxx

2. Oznam - "Žiadanka na palivové drevo"

Urbariát obce Bukovec - pozemkové spoločenstvo týmto oznamuje svojim členom, že:

Palivové drevo v roku 2015 sa bude vydávať len na základe vypísanej žiadanky, ktorá je dostupná na obecnom úrade Bukovec.

Vyplnenú žiadanku vhoďte do schránky Urbariátu obce Bukovec.

xxxxx

3. Oznam - "Žiadanka na palivové drevo pre členov Urbariátu"

Urbariát obce Bukovec - pozemkové spoločenstvo týmto oznamuje svojim členom, že:

v prípade záujmu členov Urbariátu obce Bukovec o palivové drevo, budú uprednostnení tí členovia, ktorí palivové drevo v minulých rokoch ešte neodoberali.

Aktuálne oznamy

XXXXX


POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE - 05.05.2019

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE - 29.04.2018

PONUKA PRÁCE PRE BRIGÁDNIKOV

VÝSLEDKY VOLIEB URBARIÁTU OBCE BUKOVEC - 30.04.2017

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE - 30.04.2017

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE - 27.11.2016

FOTOGALÉRIA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA - 12.07.2015

Zoznam neznámych vlastníkov, ktorých zastupuje Slovenský pozemkový fond

UZNESENIE ZO ZHROMAŽDENIA FORMOU ČIASTKOVEJ SCHÔDZE URBARIÁTU BUKOVEC zo dňa 12.07.2015

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE - 12.07.2015

POZOR KLIEŠTE !!!

ZOZNAM ODBERATEĽOV PALIVOVÉHO DREVA - LETO / JESEŇ 2016

Fotogaléria

Novinky

Kalendár

Kurzy valút

Počasie