Obec Bukovec rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
WEB

Kontakt

Návštevnosť

Napíšte nám

Tlačivá

Tlačivá stavebného úradu

xxxxx

Všetky tlačivá stavebného úradu si môžete stiahnuť v doc. alebo pdf. súbore.

Správny poplatok uvedený na tlačivách určuje Zákon o správnych poplatkoch č.145/1995 Z. z. v časti 5 - STAVEBNÁ SPRÁVA. Aktualizované znenie zákona platné k 20.2.2013 je k dispozícii na stránke www.vyvlastnenie.sk.

xxxxx
NÁVRH NA POVOLENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY
ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA PREVÁDZKOVANIE MZZ OVZDUŠIA
ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU K ZRIADENIU STAVBY MZZ OVZDUŠIA
ŽIADOSŤ O VYDANIE ROZKOPÁVKOVÉHO POVOLENIA (PRETLÁČANIE)
ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA ODSTRÁNENIE STAVBY
ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE V ZLÚČENOM ÚZEMNOM A STAVEBNOM KONANÍ
ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE
ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE PLATNOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA
ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE LEHOTY VÝSTAVBY
ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM
ŽIADOSŤ O POVOLENIE REKLAMNÝCH INFORMAČNÝCH A PROPAGAČNÝCH ZARIADENÍ
ŽIADOSŤ O DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY
OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV - UDRŽIAVACÍCH PRÁC
OHLÁSENIE JEDNODUCHEJ STAVBY
OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY
NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA
ŽIADOSŤ O ZMENU V UŽÍVANÍ STAVBY
                               
 ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN                                        

Fotogaléria

Novinky

Kalendár

Kurzy valút

Počasie