Obec Bukovec rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
WEB

Kontakt

Návštevnosť

Napíšte nám

Samospráva

Adresa:
Obecný úrad Bukovec
Bukovec 83
044 20 Malá Ida
Tel.: 055 685 32 32
E-mail: ocu@bukovec.sk                                                                     

Starosta obce:

Zástupca starostu obce:

Ing. Peter Bolna


Poslanci obecného zastupiteľstva:
Mgr. Petra Babušáková
Ladislav Bolna
Ing. Peter Bolna
Matúš Drotár
Milan Dzureň
Mgr. Iveta Hájniková
Ing. Juraj Sabol

Hlavný kontrolór obce:
Ing. Milada Jurková

Administratíva:
Irena Kražeľová
Dane a poplatky:
Slavka Molnárová


Obecné zastupiteľstvo v Bukovci zriadilo tieto komisie:


1. Komisia financovania, rozpočtu a ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Ing. Juraj Sabol - predseda komisie, poslanec OZ
Ladislav Bolna - člen komisie, poslanec OZ
Mgr. Iveta Hájniková - členka komisie, poslankyňa OZ


2. Komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku

Ing. Peter Bolna - predseda komisie, poslanec OZ
Milan Dzureň - člen komisie, poslanec OZ
Ing. Juraj Sabol - člen komisie, poslanec OZ
Ing. Renáta Tarhaničová - člen komisie, občan


3. Športovo - kultúrna komisia

Mgr. Petra Babušáková - predsedkyňa komisie, poslankyňa OZ
Ladislav Bolna - člen komisie, poslanec OZ
Mgr. Iveta Hájniková - člen komisie, poslanec OZ
Slavka Molnárová - členka komisie, občan
Milan Človečko                         - člen komisie, občan
Ing. Lenka Zitrická                    - členka komisie, občan

Fotogaléria

Novinky

Kalendár

Kurzy valút

Počasie