Obec Bukovec rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
WEB

Kontakt

Návštevnosť

Napíšte nám

RZMO Rudohorie

Regionálne združenie mesta a obcí Rudohorie

xxxxx

RZMO Rudohorie je dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým združením jedného mesta a pätnástich obcí mikroregiónu Rudohorie, ktoré aktívne presadzujú zásady regionálnej politiky v rámci celého regiónu. Toto združenie je Právnickou osobou, vzniknutou na základe zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Založené bolo dňa 2. novembra 1995 na dobu neurčitú. Sídlom RZMO bolo mesto Medzev, neskôr sa sídlo presunulo do obce Poproč. Členmi RZMO sú mesto Medzev a obce Baška, Bukovec, Hodkovce, Hýľov, Jasov, Malá Ida, Nižný Klátov, Nováčany, Poproč, Rudník, Šemša, Štós, Vyšný Klátov, Vyšný Medzev a Zlatá Idka.

Orgánmi RZMO Rudohorie sú: zhromaždenie združenia, predsedníctvo združenia a dozorná rada združenia.

Stanovy RZMO Rudohorie podrobne upravujú predmet činnosti a ciele združenia, členstvo v združení, práva a povinnosti členov združenia, orgány združenia a ich zloženie, hospodárenie s majetkom ako aj formy zániku združenia.

xxxxx

Členovia RZMO Rudohorie

BAŠKA

BUKOVEC

HODKOVCE

HÝĽOV

JASOV

MALÁ IDA

MEDZEV

NIŽNÝ KLÁTOV

NOVÁČANY

POPROČ

RUDNÍK

ŠEMŠA

ŠTÓS

VYŠNÝ KLÁTOV

VYŠNÝ MEDZEV

ZLATÁ IDKA

Fotogaléria

Novinky

Kalendár

Kurzy valút

Počasie