Obec Bukovec rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
WEB

Kontakt

Návštevnosť

Napíšte nám

Obec

Obec Bukovec je vzdialená len pár kilometrov od Košíc, leží v povodí riečky Ida. Prvá písomná zmienka o nej pramení z roku 1347. Vyvýjala sa ako poľnohospodárska osada. V súčasnosti tu žije niečo vyše 700 obyvateľov. Sakrálnou dominantou Bukovca sa od roku 1971 stal rímskokatolícky Kostol sv. Anny. V katastri Bukovca boli vytvorené dve umelé vodné nádrže. Veľká slúži ako zásobáreň pitnej vody pre Košice a druhá, menšia, zabezpečuje potreby úžitkovej vody pre košickú železiareň. Je súčasne využívaná i na rekreačné účely. Okrem viacerých menších poskytovateľov služieb v oblasti cestovného ruchu tu pôsobí hotel Hrabina. V okolí vodnej nádrže sú vytvorené podmienky pre viaceré druhy športov. Obec je vďaka svojej polohe a peknému prírodnému prostrediu vyhľadávaným miestom pre relax a odpočinok ako aj výborným miestom pre život. Pôvodná ľudová architektúra bola časom doplnená novšími rodinnými domami, dochádza i k rekonštrukciám pôvodných starších domov.

Fotogaléria

Novinky

Kalendár

Kurzy valút

Počasie