Obec Bukovec rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
WEB

Kontakt

Návštevnosť

Napíšte nám

Kontakt

Toto webové sídlo www.bukovec.sk spravuje Obec Bukovec a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).
x

Obec Bukovec

...
Adresa:
Obecný úrad Bukovec
Bukovec 83
044 20 Malá Ida
...
IČO:
00324027
DIČ:
2021235865                                                   

xxxxx

Starosta obce:

Ing. Lýdia Mikulová
Mobil:
Tel.:
E-mail:
xxxxx
Sekretariát:                      
Tel.: 055 685 32 32
E-mail: ocu@bukovec.sk                                                               
xxxxx
Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice - okolie                                                    
Región: Rudohorie
Počet obyvateľov: 835
Rozloha: 1082 ha
Prvá písomná zmienka: z roku 1347
xxxxx

Kompetencie:

Obec Bukovec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

xxxxx
Úradné hodiny:
Pondelok  
nestránkový deň  
 
Utorok
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Streda
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Štvrtok
13:00 - 18:00
Piatok
nestránkový deň
xxxxx

Stavebný úrad pre obec Bukovec

Spoločný obecný úrad - Stavebný úrad Jasov

V roku 2009 obce Poproč, Bukovec, Malá Ida, Rudník a Šemša sa zmluvne zaviazali zriadiť Spoločný obecný úrad v súlade s § 20a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy vo veciach stavebného konania.

SOÚ je stavebným úradom pre obce: Jasov, Poproč, Šemša, Malá Ida, Bukovec a Rudník.

xxxxx
Adresa:
Námestie sv. Floriána 259/1
044 23 Jasov
xxxxx
Zamestnankyňa SOÚ
Ing. Eva Berníková
0911 219 020
xxxxx
Úradné hodiny pre obec Bukovec
utorok v párnom týždni: od 8:00 - 12:00

xxxxx

Fotogaléria

Novinky

Kalendár

Kurzy valút

Počasie