Obec Bukovec rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
WEB

Kontakt

Návštevnosť

Napíšte nám

Farnosť - filiálka Bukovec

PORIADOK BOHOSLUŽIEB 


.

Nove vydanie dvojtýždenníka PRAMEŇ ŽIVOTA 21.12.2020 až  3.1. 2021)

nájdete TU

=======================================================================================================.

Rímskokatolícka farnosť sv. Barbory

xxxxx

Farnosť sv. Barbory v Hýľove patrí do Košickej arcidiecézy, Dekanát Košice - západ. Titul kostola v obci hýľov je sv. Barbory.

Farnosť sv. Barbory má filiálku Bukovec. Titul kostola v obci Bukovec je sv. Joachima a sv. Anny.

xxxxx

Kontakt

Adresa:
Rímskokatolícka farnosť sv. Barbory Hýľov
Hýľov 19
044 12 Nižný Klátov
xxxxx
Farár (správca farnosti): Pavol Bugoš 

mailová adresa : hylov@rimkat.sk

xxxxx
Kancelária:
po - pi: 16:00 - 17:00
xxxxx

Poprosili sme pána farára Bugoša, aby nám napísal niečo o sebe . Svoj životopis zhrnul takto : 
.............
Pochádzam z Bunetíc. Je to malá dedinka asi dvadsať kilometrov od Košíc, pri Kecerovciach. Mám štyroch súrodencov, jedného brata a tri sestry.
Základnú školu som absolvoval v rokoch 1966 až 1974 v terajších Kecerovciach. Gymnázium som navštevoval v Košiciach na Kováčskej 28 v rokoch 1974 - 1978.
............
Po neprijatí na Vysokú poľnohospodársku školu do Nitry, som pol roka pracoval, ako kurič a údržbár v Domove dôchodcov v Lipovej u Šluknova v Čechách v okrese Dečín a ďalší polrok v Textilane v Liberci.
V roku 1979 som sa hlásil na teológiu do Bratislavy, kde ma neprijali. Ďalší rok som pracoval na JRD v Kecerovciach ako opravár poľnohospodárskych strojov v dielni.
V roku 1980 ma prijali na teológiu kde som v septembri nastúpil na CMBF do Bratislavy.
Po päťročnom štúdiu som bol za kňaza vysvätený 16. 6. 1985 v Banskej Bystrici. Primície som mal 23. 6. 1985 v Kecerovciach.
...................
Moje prvé kaplánske miesto bolo Stropkov, kde som nastúpil 1. 7. 1985. Zo Stropkova som odišiel 14. 2. 1988 preto, lebo sme s mládežníkmi zbierali podpisy, za menovanie biskupov na Slovensku.
Od 14. 2. 1988 do 30. 6. 1989 som bol kaplánom v Prešove.
Od 1. 7. 1989 do 14. 4. 1990 som bol kaplánom v Humennom a tam som prežil Nežnú revolúciu.
Vo farnosti sv. Alžbety v Košiciach, som bol kaplánom od 14. 4. do 1. 7. 1990.
Za farára do Myslavy som nastúpil 1. 7. 1990.
V roku 2002, som nastúpil do farnosti sv. Košických mučeníkov v Košiciach Nad jazerom za farára.
V rokoch 2008 až 2019 som bol farárom v Ražňanoch pri Sabinove.
Od 1. 7. 2019 som farárom v Hýľove.
.......
V rokoch 1993 až 2000 som bol riaditeľom Diecezného katechetického strediska.
V rokoch 1995 až 2000 som bol odborným asistentom na Teologickej fakulte v Košiciach.
V rokoch 1995 až 1997 som absolvoval štúdia na Katolíckej univerzite v Ľubline v Poľsku, kde som získal titul ThLic.
V roku 2002 som na Univerzite Komenského v Bratislave získal doktorát.
Od roku 2006 som členom Presbyterskej rady v Košickej arcidiecéze.
.........

Rád čítam, mám rád šport, už iba pasívne a tiež v neposlednom rade mám rád ľudí.

A ešte veľmi mám rád život, za ktorý každýdeň Bohu ďakujem.XXXXX

Ac

xxxxx

Fotogaléria

Novinky

Kalendár

Kurzy valút

Počasie