Obec Bukovec rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
WEB

Kontakt

Návštevnosť

Napíšte nám

Farnosť - filiálka Bukovec

INŠTRUKCIE NA VEĽKÚ NOC

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

PORIADOK BOHOSLUŽIEB 


Inštrukcie pána farára ohľadom spovedania sú zverejnené na tabuli oznamov pri kostole 

(Spovedanie CHORÝCH  štvrtok 2. 4. 2020:  Bukovec   -  8. 30 hod.  do  10. 00 hod. )

Nové inštrukcie otcov biskupov sú zverejnené na stránke : 

https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/nove-instrukcie-pre-knazov-a-veriacich-od-nasich-biskupov-20032020

Inštrukcie k sláveniu Veľkého týždňa sú zverejnené na stránke : 

https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/%E2%80%9Eanimat-me-exemplum-multorum%E2%80%9C-instrukcie-k-slaveniu-velkeho-tyzdna

..

.

Nove vydanie dvojtýždenníka PRAMEŇ ŽIVOTA 16.3.2020 až  29.03.2020)

nájdete TU vo formáte ".pdf"

.

.

.

Rímskokatolícka farnosť sv. Barbory

xxxxx

Farnosť sv. Barbory v Hýľove patrí do Košickej arcidiecézy, Dekanát Košice - západ. Titul kostola v obci hýľov je sv. Barbory.

Farnosť sv. Barbory má filiálku Bukovec. Titul kostola v obci Bukovec je sv. Joachima a sv. Anny.

xxxxx

Kontakt

Adresa:
Rímskokatolícka farnosť sv. Barbory Hýľov
Hýľov 19
044 12 Nižný Klátov
xxxxx
Farár (správca farnosti): Pavol Bugoš 

mailová adresa : hylov@rimkat.sk

xxxxx
Kancelária:
po - pi: 16:00 - 17:00
xxxxx

Poprosili sme pána farára Bugoša, aby nám napísal niečo o sebe . Svoj životopis zhrnul takto : 
.............
Pochádzam z Bunetíc. Je to malá dedinka asi dvadsať kilometrov od Košíc, pri Kecerovciach. Mám štyroch súrodencov, jedného brata a tri sestry.
Základnú školu som absolvoval v rokoch 1966 až 1974 v terajších Kecerovciach. Gymnázium som navštevoval v Košiciach na Kováčskej 28 v rokoch 1974 - 1978.
............
Po neprijatí na Vysokú poľnohospodársku školu do Nitry, som pol roka pracoval, ako kurič a údržbár v Domove dôchodcov v Lipovej u Šluknova v Čechách v okrese Dečín a ďalší polrok v Textilane v Liberci.
V roku 1979 som sa hlásil na teológiu do Bratislavy, kde ma neprijali. Ďalší rok som pracoval na JRD v Kecerovciach ako opravár poľnohospodárskych strojov v dielni.
V roku 1980 ma prijali na teológiu kde som v septembri nastúpil na CMBF do Bratislavy.
Po päťročnom štúdiu som bol za kňaza vysvätený 16. 6. 1985 v Banskej Bystrici. Primície som mal 23. 6. 1985 v Kecerovciach.
...................
Moje prvé kaplánske miesto bolo Stropkov, kde som nastúpil 1. 7. 1985. Zo Stropkova som odišiel 14. 2. 1988 preto, lebo sme s mládežníkmi zbierali podpisy, za menovanie biskupov na Slovensku.
Od 14. 2. 1988 do 30. 6. 1989 som bol kaplánom v Prešove.
Od 1. 7. 1989 do 14. 4. 1990 som bol kaplánom v Humennom a tam som prežil Nežnú revolúciu.
Vo farnosti sv. Alžbety v Košiciach, som bol kaplánom od 14. 4. do 1. 7. 1990.
Za farára do Myslavy som nastúpil 1. 7. 1990.
V roku 2002, som nastúpil do farnosti sv. Košických mučeníkov v Košiciach Nad jazerom za farára.
V rokoch 2008 až 2019 som bol farárom v Ražňanoch pri Sabinove.
Od 1. 7. 2019 som farárom v Hýľove.
.......
V rokoch 1993 až 2000 som bol riaditeľom Diecezného katechetického strediska.
V rokoch 1995 až 2000 som bol odborným asistentom na Teologickej fakulte v Košiciach.
V rokoch 1995 až 1997 som absolvoval štúdia na Katolíckej univerzite v Ľubline v Poľsku, kde som získal titul ThLic.
V roku 2002 som na Univerzite Komenského v Bratislave získal doktorát.
Od roku 2006 som členom Presbyterskej rady v Košickej arcidiecéze.
.........

Rád čítam, mám rád šport, už iba pasívne a tiež v neposlednom rade mám rád ľudí.

A ešte veľmi mám rád život, za ktorý každýdeň Bohu ďakujem.XXXXX

Ac

xxxxx

Fotogaléria

Novinky

Kalendár

Kurzy valút

Počasie