Obec Bukovec rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
WEB

Kontakt

Návštevnosť

Napíšte nám

Dokumenty

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva 2014-2018

Uznesenia obecného zastupiteľstva 2014-2018

UZNESENIA č. 183/2018 až 187/2018
Uznesenia z 29. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 11.10.2018
(601.5 kb)
UZNESENIA č. 177/2018 až 182/2018
Uznesenia z 28. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 06.08.2018
(608.5 kb)
UZNESENIA č. 169/2018 až 176/2018
Uznesenia z 27. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 27.06.2018
(616.4 kb)
UZNESENIA č. 166/2018 až 168/2018
Uznesenia z 26. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 28.05.2018
(670.22 kb)
UZNESENIA č. 162/2018 až 165/2018
Uznesenia z 25. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 15.03.2018
(600.66 kb)
UZNESENIA č. 156/2018 až 161/2018
Uznesenia z 24. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 07.03.2018
(538.75 kb)
UZNESENIA č. 141/2017 až 155/2017
Uznesenia z 23. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 11.12.2017
(553.39 kb)
UZNESENIA č. 135/2017 až 140/2017
Uznesenia z 22. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 04.10.2017
(540.05 kb)
UZNESENIA č. 129/2017 až 134/2017
Uznesenia z 21. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 12.07.2017
(612.21 kb)
UZNESENIA č. 120/2017 až 128/2017
Uznesenia z 20. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 02.06.2017
(613 kb)
UZNESENIA č. 115/2017 až 119/2017
Uznesenia z 19. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 27.04.2017
(533.45 kb)
UZNESENIA č. 112/2017 až 114/2017
Uznesenia z 18. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 28.03.2017
(601.25 kb)
UZNESENIA č. 106/2017 až 111/2017
Uznesenia zo 17. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 10.02.2017
(607.35 kb)
UZNESENIA č. 98/2016 až 105/2016
Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 08.12.2016
(542.12 kb)
UZNESENIA č.93/2016 až 97/2016
Uznesenia z 15. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 11.10.2016
(132.83 kb)
UZNESENIA č. 85/2016 až 92/2016
Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 15.07.2016
(157.75 kb)
UZNESENIA č. 76/2016 až 84/2016
Uznesenia z 13. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 14.06.2016
(545.44 kb)
UZNESENIA č. 72/2016 až 75/2016
Uznesenia z 12. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 12.04.2016
(163.39 kb)
UZNESENIA č. 64/2016 až 71/2016
Uznesenia z 11. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 05.02.2016
(170.79 kb)
UZNESENIA č. 59/2015 až 63/2015
Uznesenia z 10. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 16.12.2015
(122.62 kb)
UZNESENIA č. 52/2015 až 58/2015
Uznesenia z 9. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 09.12.2015
(140.62 kb)
UZNESENIA č. 49/2015 až 51/2015
Uznesenia z 8. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 20.11.2015
(114.71 kb)
UZNESENIA č. 41/2015 až 48/2015
Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 25.09.2015
(157.89 kb)
UZNESENIA č. 30/2015 až 40/2015
Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 23.06.2015
(551.92 kb)
UZNESENIA č. 25/2015 až 29/2015
Uznesenia z 5. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 04.05.2015
(131.92 kb)
UZNESENIA č. 23/2015 až 24/2015
Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 09.03.2015
(169.07 kb)
UZNESENIA č. 19/2015 až 22/2015
Uznesenia z 3. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 23.01.2015
(142.98 kb)
UZNESENIA č. 10/2014 až 18/2014
Uznesenia z 2. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 15.12.2014
(250.11 kb)
UZNESENIA č. 1/2014 až 9/2014
Uznesenia z 1. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 03.12.2014
(625.72 kb)
UZNESENIA č. 188/2017 až 191/2017
Uznesenia z 30. zasadnutia OZ v Bukovci, zo dňa 29.10.2018
(597.68 kb)

Všeobecné záväzné nariadenia (VZN)

VZN 1/2020
VZN o o záväznej časti Zmien a doplnkov 03
(44.66 kb)
Príloha ku VZN 1/2020
Príloha ku VZN 1/2020
(201.06 kb)
Návrh VZN 1/2019
Návrh VZN 1/2019 o dodržiavaní čistoty v obci a ochrane verejnej zelene
(182.31 kb)
Návrh VZN 2/2019
Návrh VZN 2/2019 o pravidlách času predaja...
(204.32 kb)
Návrh VZN 3/2019
Návrh VZN 3/2019 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie....
(215.86 kb)
Návrh zmeny VZN č. 3/2015
Návrh zmeny VZN č. 3/2015 o miestnych daniach
(206.89 kb)
Návrh zmeny VZN č. 2/2017
Návrh zmeny VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za KO...
(175.05 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 2/2018
VZN o organizácii miestneho referenda
(878.58 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 2/2017
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(540.28 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 1/2017
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce Bukovec
(650.96 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 3/2015
VZN o miestnych daniach na území obce Bukovec
(624.88 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 2/2015
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a ...
(117.82 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 1/2014
VZN o záväznej časti Zmien a doplnkov 01 Územného plánu obce Bukovec
(411.5 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 4/2012
VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Bukovec
(79.92 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 1/2012
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Bukovec
(314.92 kb)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec č. 4/2010
VZN, ktorým sa upravujú podmienky chovu a držania psov na území obce
(88.01 kb)

Uznesenia obecného zastupiteľstva 2010-2014

Stavebný úrad

Tlačivá a formuláre

Dokumenty obce

Ostatné dokumenty

Cestovné poriadky
Odchody autobusov z obce Bukovec platné od 14.12.2014
(395.2 kb)

Fotogaléria

Novinky

Kalendár

Kurzy valút

Počasie