• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
w01

Kontakt

Návštevnosť

Napíšte nám

Aktuality

STOP ŤAŽBE URÁNU V KOŠICIACH

Vážení občania,

na celom Slovensku prebieha petícia,

ktorá sa týka zákazu ťažby uránu na Jahodnej pri Košiciach.

ak máte záujem, petíciu môžete podpísať na obecnom úrade

v pracovných dňoch.

samotná výzva je v tomto znení:

V Ý Z V A

My, dolu podpísaní občania, vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby schválili a predložili prezidentovi Slovenskej republiky na ratifikáciu a prezidenta, aby ratifikoval „Návrh na uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej“ až po zapracovaní podmienok vyplývajúcich z platnej legislatívy SR - uvedenie a vyznačenie:
„- zákazu dobývania rádioaktívnych nerastov, okrem prípadu, ak obyvatelia každej dotknutej obce v miestnom referende vyslovia s
dobývaním rádioaktívnych nerastov súhlas,
- zákazu používania technológie kyanidového lúhovania pri úprave alebo zušľachťovaní nerastov.“
Vyznačenie konkrétneho znenia v tejto zmluve považujeme za dôležité z dôvodu, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
x
viac informácii o ťažbe uránu v Košiciach a tlačivo na petíciu si môžete stiahnuť na tejto stránke
Pravda o uráne v Košiciach Tlačivo na petíciu

Tlačivo si môžete tiež vytlačiť a vyplené doručiť na obecný úrad v Bukovci.

Za šírenie informácii Vám ďakujeme.

Zoznam aktualít

Pozvánka na 25. zasadnutie obecného zastupiteľstvaPozvánka na 25. zasadnutie obecného zastupiteľstva
STOP ŤAŽBE URÁNU V KOŠICIACHSTOP ŤAŽBE URÁNU V KOŠICIACH
MUDr. Zlatica MADZINOVÁ - Čerpanie dovolenkyMUDr. Zlatica MADZINOVÁ - Čerpanie dovolenky
Zápis do 1. ročníka - ZŠ Malá IdaZápis do 1. ročníka - ZŠ Malá Ida
PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINYPRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
Našli sa kľúčeNašli sa kľúče
ZBER ELEKTROODPADU 12.03.2018ZBER ELEKTROODPADU 12.03.2018
Pozvánka na 24. zasadnutie obecného zastupiteľstvaPozvánka na 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva
PREDAJ ŽIVEJ HYDINYPREDAJ ŽIVEJ HYDINY
ZVOZOVÝ KALENDÁR 2018ZVOZOVÝ KALENDÁR 2018
1 2 ... 15 [>]

Fotogaléria

Novinky

Kalendár

Kurzy valút

Počasie

Správy SME