• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
w01

Kontakt

Návštevnosť

Napíšte nám

Urbariát obce Bukovec

XXXXXXX

Urbariát obce Bukovec - pozemkové spoločenstvo

xxxxx

Urbariát obce Bukovec

Bukovec 188

044 20 Bukovec

e-mail: urbariatbukovec@gmail.com

xxxxx
Výbor:
1. Predseda Vladimír Kováč
2. Podpredseda Imrich Dzureň
3. Hospodárka Mária Feješová
4. Člen výboru Slavomír Bakaj
5. Člen výboru Ing. Eva Bobková
xxxxx
Dozorná rada:
1. Predseda Ing. Renáta Tarhaničová                                 
2. Člen dozornej rady František Bakaj
3. Člen dozornej rady Milan Dzureň
4. Člen dozornej rady Štefan Tarhanič
5. Člen dozornej rady Ing. Filip Bakaj
xxxxx
Odborný lesný hospodár: Vojtech Timko
xxxxx
Účtovníctvo: Ing. Lýdia Mikulová
xxxxx

Oznamy

xxxxx

1. Oznam - "List vlastníctva"

Urbariát obce Bukovec - pozemkové spoločenstvo týmto oznamuje svojim členom, že:

Akúkoľvek zmenu na liste vlastníctva je povinný nahlásiť do dvoch mesiacov odo dňa tejto zmeny (dedičstvo, darovanie, predaj a pod.) a to doložením listu vlastníctva:

1. do poštovej schránky, ktorá je umiestnená pri obecnom úrade Bukovec,

alebo

2. písomne na adresu Urbariátu obce Bukovec.

xxxxx

2. Oznam - "Žiadanka na palivové drevo"

Urbariát obce Bukovec - pozemkové spoločenstvo týmto oznamuje svojim členom, že:

Palivové drevo v roku 2015 sa bude vydávať len na základe vypísanej žiadanky, ktorá je dostupná na obecnom úrade Bukovec.

Vyplnenú žiadanku vhoďte do schránky Urbariátu obce Bukovec.

xxxxx

3. Oznam - "Žiadanka na palivové drevo pre členov Urbariátu"

Urbariát obce Bukovec - pozemkové spoločenstvo týmto oznamuje svojim členom, že:

v prípade záujmu členov Urbariátu obce Bukovec o palivové drevo, budú uprednostnení tí členovia, ktorí palivové drevo v minulých rokoch ešte neodoberali.

Aktuálne oznamy

XXXXX

VÝSLEDKY VOLIEB URBARIÁTU OBCE BUKOVEC - 30.04.2017

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE - 30.04.2017

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE - 27.11.2016

FOTOGALÉRIA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA - 12.07.2015

Zoznam neznámych vlastníkov, ktorých zastupuje Slovenský pozemkový fond

UZNESENIE ZO ZHROMAŽDENIA FORMOU ČIASTKOVEJ SCHÔDZE URBARIÁTU BUKOVEC zo dňa 12.07.2015

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE - 12.07.2015

POZOR KLIEŠTE !!!

ZOZNAM ODBERATEĽOV PALIVOVÉHO DREVA - LETO / JESEŇ 2016

Fotogaléria

Novinky

Kalendár

Kurzy valút

Počasie

Správy SME