• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
w01

Kontakt

Návštevnosť

Napíšte nám

Samospráva

Adresa:
Obecný úrad Bukovec
Bukovec 83
044 20 Malá Ida
xxxxx
Tel.: 055 685 32 32
E-mail: ocu@bukovec.sk                                                                     
xxxxx
Starosta obce:
xxxxx
Zástupca starostu obce:
Ing. Lýdia Mikulová
xxxxx
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Ladislav Bolna
Ladislav Cirner
František Dzureň
Miroslav Kražeľ
Ing. Lýdia Mikulová
Slavka Molnárová
Ing. Lenka Tarhaničová
xxxxx
Hlavný kontrolór obce:
Ing. Milada Jurková
xxxxx
Administratíva:
Irena Kražeľová
Jarmila Mikulová
xxxxx
Obecné zastupiteľstvo v Bukovci zriadilo tieto komisie:
xxxxx
1. Komisia finančná a ochrany verejného záujmu
xxxxx
Ing. Lýdia Mikulová - predsedkyňa komisie, poslankyňa OZ
Ing. Lenka Tarhaničová - členka komisie, poslankyňa OZ
Ladislav Bolna - člen komisie, poslanec OZ
xxxxx
2. Poriadková komisia
xxxxx
František Dzureň - predseda komisie, poslanec OZ
Ladislav Bolna - člen komisie, poslanec OZ
Ladislav Cirner - člen komisie, poslanec OZ
Miroslav Kražeľ - člen komisie, poslanec OZ
Ing. Lýdia Mikulová - členka komisie, poslankyňa OZ
Slavka Molnárová - členka komisie, poslankyňa OZ
Ing. Lenka Tarhaničová - členka komisie, poslankyňa OZ
xxxxx
3. Športovo - kultúrna komisia
xxxxx
Slavka Molnárová - predsedkyňa komisie, poslankyňa OZ
Ladislav Cirner - člen komisie, poslanec OZ
Ladislav Bolna - člen komisie, poslanec OZ
xxxxx
4. Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb
xxxxx
Miroslav Kražeľ - predseda komisie, poslanec OZ
Ing. Lenka Tarhaničová - členka komisie, poslankyňa OZ
Ladislav Cirner - člen komisie, poslanec OZ
xxxxx

Dokumenty Obecného zastupiteľstva obce Bukovec

UZNESENIA XXXXX VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (VZN)

Fotogaléria

Novinky

Kalendár

Kurzy valút

Počasie

Správy SME