Obec Bukovec rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.
  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
w01

Kontakt:

Napíšte nám:

Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
27/2018 Zabezpečovací systém na obecnom úrade JONEL s.r.o.
938.40 €
26 - 2018 Animačný program na akciu "Mikuláš 2018" OZ Dračia stopa
0.00 €
22 - 2018 Mimoriadny vývoz komunálneho odpadu Kosit a.s.
0.00 €
21 - 2018 Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky U. S. Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
20 - 2018 Dopravné služby "Memoriál F. Dzureňa 2018" Arumit sk s.r.o. Peter Timura
0.00 €
19 - 2018 Znalecké posudky Ing. Beáta Serbinová - Taurus
0.00 €
18 - 2018 Geometrický plán Ondrej Špak súkr. geodét
0.00 €
17 - 2018 Objednávka na prenosné WC - MDD 2018 Kosit a.s.
0.00 €
16 - 2018 "DJ MDD 2018" Karol Vodička
240.00 €
15 - 2018 Dopravné služby "MDD 2018" Arumit sk s.r.o. Peter Timura
0.00 €
14 - 2018 Nakladanie odpadu do kontajnera AGRO-MIK, s.r.o.
33.00 €
13 - 2018 Pristavenie a vývoz VKK Kosit a.s.
0.00 €
12 - 2018 Vývoz VKK - Cintorín Kosit a.s.
0.00 €
11 - 2018 Dopravné služby "50. rokov ZŠ Malá Ida" Arumit sk s.r.o. Peter Timura
0.00 €
10 - 2018 Kontajnery VKK "Jarný zber VRO" Kosit a.s.
0.00 €
9 - 2018 Periodikum Civilná ochrana na rok 2018 CBTČ MV SR Topoľčianky
7.09 €
8 - 2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Amfiteáter obce Bukovec“ Ing. Mgr. art. Ján Porubän
3500.00 €
7 - 2018 HW kľúč na ovládanie systému VM Florian cez internetovú sieť MK hlas, s.r.o.
0.00 €
6 - 2018 Zariadenie VM Florian s príslušenstvom MK hlas, s.r.o.
0.00 €
5 - 2018 Rýchloviazače Office Depot, s.r.o.
37.23 €
4 - 2018 Objednávka na opravu autobusovej zastávky „pod Zámčiskom“ Arumit sk s.r.o. Peter Timura
0.00 €
3 - 2018 Objednávka geometrického plánu a polohopisno-výškopisné zameranie Ondrej Špak súkr. geodét
0.00 €
2 - 2018 Demontáž vianočných svietiacich ozdôb v obci Bukovci Arumit sk s.r.o. Peter Timura
0.00 €
1 - 2018 Odborné prehliadky vyhradených technických zariadení plynových NIKO-TLAK SERVIS
0.00 €
42 - 2017 Oprava miestnych komunikácií v katastri obce Bukovec Konštrukta s.r.o.
0.00 €
41 - 2017 Objednávka na asfaltovú zmes Eurovia SK a.s.
0.00 €
40 - 2017 Preprava vianočného stromčeka a dreveného predajného stánku LanIT s.r.o.
0.00 €
39 - 2017 Objednávka VKK "Jesenný zber veľkorozmerného odpadu 2017" Kosit a.s.
0.00 €
38 - 2017 Animačný program na akciu "Mikuláš 2017" OZ Dračia stopa
150.00 €
37 - 2017 Čistenie parkoviska pri futbalovom ihrisku Spáva ciest KSK
0.00 €
36 - 2017 Objednávka VKK na odvoz odpadu z cintorína Kosit East s.r.o.
0.00 €
35 - 2017 Informačná brožúra W7 UMP SK, s.r.o.
39.00 €
34 - 2017 Plastové nádoby na separovaný zber FEREX, s.r.o.
0.00 €
33 - 2017 Objednávka geometrického plánu Ondrej Špak súkr. geodét
0.00 €
32 - 2017 Dopravné služby pre zabezpečenie akcie "Memoriál Františka Dzureňa 2017" Arumit sk s.r.o. Peter Timura
0.00 €
31 - 2017 Elektromontážne práce a oprava VO a OR na rok 2017 Akes, s.r.o.
0.00 €
30 - 2017 Dopravné služby pre zabezpečenie akcie "Dni obce Bukovec 2017" Arumit sk s.r.o. Peter Timura
0.00 €
29 - 2017 Objednávka na služby hudobnej reprodukcie "Dni obce Bukovec 2017" Tomáš Murdza
250.00 €
28 - 2017 Nafukovadlo a profesionálne maľovanie na tvár "Dni obce 2017" Tramtaria Event s.r.o.
0.00 €
27 - 2017 Nádrž na pitnú vodu 1000 litrová s príslušenstvom Moran s.r.o.
318.00 €
26 - 2017 Obojstranná vstupná tabuľa do obce Bukovec LIM PO, s.r.o.
99.00 €
25 - 2017 Osadenie odvodňovacích rigolov na miestnych komunikáciách Arumit sk s.r.o. Peter Timura
0.00 €
24 - 2017 Kamenivo z vysokopecnej trosky U. S. Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
23 - 2017 Fotenie kostola a jarné fotenie obce Bukovec JES Slovakia, s.r.o.
250.00 €
22 - 2017 Objednávka VKK na odvoz odpadu z cintorína Kosit East s.r.o.
0.00 €
21 - 2017 Objednávka VKK "Jarný zber veľkorozmerného odpadu 2017" Kosit East s.r.o.
0.00 €
20 - 2017 Odborné znalecké posudky Ing. Beáta Serbinová
0.00 €
19 - 2017 Plastové tašky LIM PO, s.r.o.
0.00 €
18 - 2017 Obálky OfficeLand, s.r.o.
132.00 €
17 - 2017 Dávkovač vody a fľaše vody "Dni obce Bukovec 2017" Aqua Pro s.r.o.
0.00 €
16 - 2017 Pasport dopravného značenia ProCer Košice s.r.o.
1200.00 €
15 - 2017 Pódium s príslušenstvom "Dni obce Bukovec 2017" Pro Production
1500.00 €
14 - 2017 Animačno - tanečný program na Dni obce Bukovec 2017 OZ Art Street Crew
700.00 €
13 - 2017 Vypracovanie Žiadosti o NFP na projekt "Obnova budovy OÚ a KD Bukovec" GSIC s.r.o.
1500.00 €
12 - 2017 Video o obci Bukovec Mango Video Studio
399.00 €
11 - 2017 Vypracovanie energetického auditu Lovis plus s.r.o.
2760.00 €
10 - 2017 Objednávka geometrických plánov Ondrej Špak súkr. geodét
0.00 €
9 - 2017 Plastové 120 l kontajnery FEREX, s.r.o.
990.00 €
8 - 2017 Mobilný telefón Nay.sk
69.90 €
7 - 2017 Informačná brožúra W6 UMP SK, s.r.o.
39.00 €
6 - 2017 Objednávka insígnie a reklamných predmetov (Dni obce 2017) LIM PO, s.r.o.
1250.00 €
5 - 2017 Objednávka odborného znaleckého posudku Ing. Beáta Serbinová
0.00 €
4 - 2017 Periodikum Civilná ochrana na rok 2017 CBTČ MV SR Topoľčianky
7.09 €
3 - 2017 Stavebné práce pri úprave javiska Bautec Slovakia s.r.o.
1162.68 €
2 - 2017 Odborné prehliadky vyhradených technických zariadení plynových NIKO-TLAK SERVIS
0.00 €
1 - 2017 Demontáž vianočných svietiacich ozdôb v obci Bukovci Arumit sk s.r.o. Peter Timura
0.00 €
60 - 2016 Objednávka odvodňovacích žľabov Dektrade SR s.r.o.
1131.37 €
59 - 2016 Inštalácia vianočných ozdôb v obci Bukovec Arumit sk s.r.o. Peter Timura
0.00 €
58 - 2016 Preprava vianočného stromčeka a dreveného stánku LanIT s.r.o.
0.00 €
57 - 2016 Objednávka geometrického plánu GEOkreativ spol. s.r.o.
0.00 €
56 - 2016 Objednávka odborného znaleckého posudku Ing. Beáta Serbinová
1200.00 €
55 - 2016 Geometrický plán Ondrej Špak súkr. geodét
0.00 €
54 - 2016 Nákup tonerov Phobosstudio
32.00 €
53 - 2016 Nákup softvéru - Total Commander GO-SOFT s.r.o.
43.87 €
52 - 2016 Objednávka jednolistových kalendárov obce Bukovec na rok 2017 JES Slovakia, s.r.o.
282.50 €
51 - 2016 Sprístupnenie ortofotosnímky katastra obce Bukovec GEODETICCA, s.r.o.
129.84 €
50 - 2016 Zber a odvoz veľkorozmerného odpadu Jozef Filo
0.00 €
49 - 2016 Stavebné práce - rekonštrukcia priestorov obecného úradu Bautec Slovakia s.r.o.
0.00 €
48 - 2016 Pokládka zámkovej dlažby Arumit sk s.r.o. Peter Timura
600.00 €
47 - 2016 Osadenie betónových striešok Václav Grega
275.00 €
46 - 2016 Výroba a osadenie zábradlia Václav Grega
1029.00 €
45 - 2016 Hutnícky materiál Bautechnik Košice spol. s r. o.
306.00 €
44 - 2016 Zemné práce s bagrom Štefan Tarhanič Zemné práce
34.20 €
43 - 2016 Objednávka umelého kameniva z vysokopecnej trosky U. S. Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
42 - 2016 Objednávka dopravných značiek Alezar, s.r.o.
0.00 €
41 - 2016 Oprava cestného priepustu Arumit sk s.r.o. Peter Timura
0.00 €
40 - 2016 Výkopové a zemné práce na úprave prístupovej lesnej cesty ku chatárskej oblasti Štefan Tarhanič Zemné práce
34.20 €
39 - 2016 Objednávka umelého kameniva z vysokopecnej trosky U. S. Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
38 - 2016 Preprava stavebného materiálu, drevených stolov a lavíc Arumit sk s.r.o. Peter Timura
0.00 €
37 - 2016 Strešná krytina Clean park, s.r.o.
447.77 €
36 - 2016 Preprava dreveného predajného stánku LanIT s.r.o.
108.00 €
35 - 2016 Stavebný materiál Bubi - Gold Stavebniny, s.r.o.
450.50 €
34 - 2016 Nákup programu WinCITY Registratúra TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
33 - 2016 Výroba a montáž dreveného altánku pri multifunkčnom ihrisku Štefan Tarhanič - Stolárstvo
1500.00 €
32 - 2016 Objednávka obedov - Snem Regionálneho združenia mesta a obcí Rudohorie SŠI Ždaňa
220.00 €
31 - 2016 Výrub stromov Imrich Dzureň
0.00 €
30 - 2016 Zber a odvoz veľkorozmerného odpadu Jozef Filo
0.00 €
29 - 2016 Nakladanie veľkorozmerného odpadu Štefan Tarhanič Zemné práce
34.20 €
28 - 2016 Stavebný materiál (betónové striešky, obrubníky) Václav Grega
476.20 €
27 - 2016 Stavebný materiál Bubi - Gold Stavebniny, s.r.o.
0.00 €
26 - 2016 Objednávka vlajok, erbov, trofejí LIM PO, s.r.o.
283.80 €
25 - 2016 Domurovanie oporného múru pri multifunkčnom ihrisku v Bukovci Václav Grega
350.00 €
24 - 2016 Nahratie výkresov vodovodu a kanalizácie obce Bukovec do systému WebGIS. GEODETICCA, s.r.o.
0.00 €
23 - 2016 Výstavba oporného múra za multifunkčným ihriskom Václav Grega
1490.00 €
22 - 2016 Objednávka svietidiel na verejné osvetlenie a podružného materiálu IN kom, s.r.o.
1715.95 €
21 - 2016 Stavebný materiál Bubi - Gold Stavebniny, s.r.o.
545.80 €
20 - 2016 Debniace tvárnice Sabex+, s.r.o.
215.00 €
19 - 2016 Objednávka dopravných značiek Alezar, s.r.o.
156.24 €
18 - 2016 Objednávka šmykľavky a lana na hojdačku InStyle Home SK s.r.o.
107.00 €
17 - 2016 Objednávka stolov na stolný tenis hej.sk (Elektrosped a.s.)
304.60 €
16 - 2016 Objednávka geometrického plánu Ondrej Špak súkr. geodét
0.00 €
15 - 2016 Kancelársky nábytok KATER, s.r.o.
297.00 €
14 - 2016 Kancelársky nábytok Profi nábytok
468.44 €
13 - 2016 Dodávka a montáž interiérových žalúzií Bautec Slovakia s.r.o.
173.52 €
12 - 2016 Objednávka na elektromontážne práce a opravu VO a OR na rok 2016 Akes, s.r.o.
0.00 €
11 - 2016 Digitálne údaje GKÚ Bratislava GKÚ Bratislava
0.00 €
10 - 2016 Objednávka zástavy SR Obchod - SVK, s.r.o.
17.76 €
9 - 2016 Objednávka náhradného dielu na plynovú varnú stoličku FIMABO s.r.o.
0.00 €
8 - 2016 Objednávka plastových kontajnerov AVE SK s.r.o.
600.00 €
7 - 2016 Zemné práce s bagrom Štefan Tarhanič Zemné práce
34.20 €
6 - 2016 Znalecký posudok Ing. Beáta Serbinová
0.00 €
5 - 2016 Objednávka geometrického plánu Ondrej Špak súkr. geodét
0.00 €
4 - 2016 Odborné prehliadky vyhradených technických zariadení plynových NIKO-TLAK SERVIS
0.00 €
3 - 2016 Odvoz palivového dreva z priestorov pod havarijnou nádržou pod Bukovcom Arumit sk s.r.o. Peter Timura
0.00 €
2 - 2016 Demontáž vianočných svietiacich ozdôb v obci Bukovec Arumit sk s.r.o. Peter Timura
0.00 €
1 - 2016 Objednávka práčky WHIRLPOOL AWE Nay.sk
259.00 €
60 - 2015 Odvoz veľkorozmerného odpadu na skládku v obci Jasov Jozef Filo
1.68 €
59 - 2015 Nakladanie veľkorozmerného odpadu Štefan Tarhanič Zemné práce
34.20 €
58 - 2015 Objednávka osvetlenia na vianočný stromček. IN kom, s.r.o.
241.34 €
57 - 2015 Štiepkovanie konárov Štefan Tarhanič Zemné práce
33.60 €
56 - 2015 Inštalácia vianočných ozdôb Arumit sk s.r.o. Peter Timura
0.00 €
55 - 2015 Objednávka geometrického plánu Ondrej Špak súkr. geodét
0.00 €
54 - 2015 Objednávka regálov B2B Partner s.r.o.
78.00 €
53 - 2015 Objednávka na výrobu časti asfaltového koberca pri autobusovej zastávke Spáva ciest KSK
0.00 €
52 - 2015 Nákup hrncov GASTRO-GALAXI, s.r.o.
124.49 €
51 - 2015 Objednávka elektroinštalačného materiálu IN kom, s.r.o.
927.66 €
50 - 2015 Objednávka na stožiar LBH-B 6m IN kom, s.r.o.
220.80 €
49 - 2015 Objednávka dataprojektora a príslušenstva Datacomp s.r.o.
773.75 €
48 - 2015 Objednávka okrasných drevín Ing. Lukáš Gaži LUMIGREEN
108.31 €
47 - 2015 Objednávka betónových prvkov na verejné priestranstvo Milcoln, s.r.o.
759.85 €
46 - 2015 Objednávka betónových striešok Václav Grega
74.80 €
45 - 2015 Objednávka na zábradlia k autobusovej zastávke a osadenie betónových striešok. Václav Grega
0.00 €
44 - 2015 Objednávka MS Office LLORANT, spol. s r.o.
145.00 €
43 - 2015 Objednávka stolného počítača LLORANT, spol. s r.o.
389.00 €
42 - 2015 Objednávka betónových kociek Václav Grega
261.00 €
41 - 2015 Hutnícky materiál Bautechnik Košice spol. s r. o.
52.68 €
40 - 2015 Objednávka umelého kameniva z vysokopecnej trosky U. S. Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
39 - 2015 Zhotovenie odvodňovacieho rigolu pri multifunkčnom ihrisku Václav Grega
990.00 €
38 - 2015 Digitálne údaje GKÚ Bratislava GKÚ Bratislava
0.00 €
37 - 2015 Tonery OfficeLand, s.r.o.
51.36 €
36 - 2015 Objednávka umelého kameniva z vysokopecnej trosky U. S. Steel Košice, s.r.o.
0.00 €
35 - 2015 Vyregulovanie miestneho rigola pri ceste od multifunkčného ihriska Václav Grega
1200.00 €
34 - 2015 Vybavenie kuchyne CORA Ing. Jozef Šifra
255.40 €
33 - 2015 Výkopové a zemné práce na úprave terénu pri stožiaroch AGRO-MIK, s.r.o.
33.00 €
32 - 2015 Kontrola komínov - budova Obecného úradu František Tirpák
0.00 €
31 - 2015 Objednávka elektroinštalačného materiálu IN kom, s.r.o.
92.96 €
30 - 2015 Elektroinštalačné práce na kamerovom systéme Akes, s.r.o.
15.00 €
29 - 2015 Objednávka elektroinštalačného materiálu IN kom, s.r.o.
660.26 €
28 - 2015 Objednávka elektroinštalačného materiálu IN kom, s.r.o.
243.89 €
27 - 2015 Výkopové a zemné práce na úprave prístupovej lesnej cesty ku chatárskej oblasti AGRO-MIK, s.r.o.
33.00 €
26 - 2015 Výroba informačnej tabule WOOW s.r.o.
42.60 €
25 - 2015 Kotlík s príslušenstvom Kettler s.r.o.
97.00 €
24 - 2015 Bezplatný zber opotrebovaných pneumatík AVE SK s.r.o.
0.00 €
23 - 2015 Vývoz veľkokapacitného kontajnera z cintorína v obci Bukovec AVE SK s.r.o.
0.00 €
22 - 2015 Zváračské práce - rekonštrukcia oplotenia detského ihriska Arumit sk s.r.o. Peter Timura
0.00 €
21 - 2015 Elektroinštalačné práce v priestoroch budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu Akes, s.r.o.
15.00 €
20 - 2015 Hutnícky materiál Bautechnik Košice spol. s r. o.
146.48 €
19 - 2015 Nakladanie veľkorozmerného odpadu AGRO-MIK, s.r.o.
33.00 €
18 - 2015 Zber a odvoz veľkorozmerného odpadu na skládku v obci Jasov Jozef Filo
0.00 €
17 - 2015 Objednávka elektroinštalačného materiálu IN kom, s.r.o.
215.04 €
16 - 2015 Štiepkovanie konárov Štefan Tarhanič Zemné práce
33.60 €
15 - 2015 Odvoz veľkorozmerného odpadu na skládku v obci Jasov Jozef Filo
1.68 €
14 - 2015 Nakladanie veľkorozmerného odpadu AGRO-MIK, s.r.o.
33.00 €
13 - 2015 Výrub orecha pri multifunkčnom ihrisku Martin Kuzevič
300.00 €
12 - 2015 Likvidácia drevnej hmoty na cintoríne Martin Kuzevič
400.00 €
11 - 2015 Výrub líp na cintoríne Martin Kuzevič
900.00 €
10 - 2015 Plastové plotové dosky MediaTrade SK s.r.o.
505.00 €
9 - 2015 Objednávka svietidiel a príslušestva IN kom, s.r.o.
192.64 €
8 - 2015 Štiepkovanie konárov Štefan Tarhanič Zemné práce
33.60 €
7 - 2015 Stavebné práce vrátane dodávky príslušných tovarov a materiálov Bautec Slovakia s.r.o.
0.00 €
6 - 2015 Odvoz stavebného odpadu (sute) AGRO-MIK, s.r.o.
33.00 €
5 - 2015 Dovoz posypoveho materiálu Jozef Filo
1.68 €
4 - 2015 Znalecký posudok Ing. Beáta Serbinová
0.00 €
3 - 2015 Objednávka svietidiel a príslušestva IN kom, s.r.o.
147.36 €
2 - 2015 Dovoz posypoveho materiálu Jozef Filo
1.68 €
1 - 2015 Premiestnenie posypového materiálu AGRO-MIK, s.r.o.
33.00 €

Archív-objednávky